Historie oddílu

 

    Počátky košíkové v Židlochovicích lze spatřovat již v roce 1944, kdy vedle volejbalových kurtů u fotbalového hřiště u Cézavy byl postaven první koš. U tohoto zrodu stáli dva hráči volejbalu Blahoslav Jurák a Jiří Polák, kteří zde  hrávali  jeden na jednoho do 20 bodů.

    Po výstavbě sokolovny se utváří skupina obdivovatelů a nadšenců této inteligentní kolektivní hry, která v říjnu roku 1949 zakládá odbor košíkové v rámci Tělocvičné jednoty Sokol. Prvním předsedou oddílu se stává Milan Peisert.

    V začátcích hrávali všichni, kdo měli chuť a odvahu a bylo jich hodně. Za vzpomenutí stojí Vilém Liška, Jan Effenberger, Jan Neubauer ‚ bratři  Nentvichové, Milan Peisert,  Jan Figlovský,  František Vážanský,  Vladimír Holub, Blahoslav Jurák,  Zdeňek Placheta a bratři Horečtí. Tato parta, aniž si to uvědomuje sází neuvěřitelně houževnatý strom košíkové, který se zelená i přes všechna období, která společenskému životu příliš nepřála a je tu dodnes.

    V následujícím roce 1950 je do soutěží v rámci Jihomoravského kraje přihlášeno první družstvo mužů,jehož základ tvořili výše jmenovaní hráči.

    V roce 1952 se stává novým vedoucím oddílu Karel Frolec . K hlavním postavám tehdejšího družstva patřili zmíněný Karel Frolec, Blahoš Jurák, Jiří Polák,  Jan Vitula, Jiří Moučka, Pavel Kouřil, František Vaněk a František Pacas.

Fotografie vlevo je z roku 1953. Jsou na ni zachyceni zleva: Jan Vitula, Miloš Kouřil, Jiří Fišer, Josef Šmehlík a Karel Frolec.

    V roce 1954 obsadilo toto družstvo 2.místo v krajské soutěži.

    V letech 1955 - 1960 se hrály stále soutěže v rámci Jihomoravského kraje. V tomto období je založeno i první družstvo dorostenců, které vedl Jiří Medek a Blahoslav Jurák. Družstvo mužů bylo postupně doplňováno mladými hráči a hrávalo ponejvíce v sestavě: Karel Frolec, Blahoslav Jurák, Jiří Polák,  Jindřich Hycl, Jiří Barták, Josef Odvářka, Zdeněk Valíček, Jan Hudec, Josef Bartoň a František Pacas .

    V následujících letech,po návratu některých hráčů ze škol domů do Židlochovic, se do družstva zapojili Josef a Jiří Kratochvílovi ‚ Milan Svoboda,  František Svoboda, František Novotný.

    Z počátku živelný nábor do oddílu se mění v roce 1963‚ kdy se vedoucím oddílu stává Jiří Kratochvil. Ten společně s Blahoslavem Jurákem zahajují systematickou výchovu mladých adeptů košíkové. Vznikají  žákovská družstva ,a to i díky dalším trenérům Blahoslavu Luklovi a Milanu Svobodovi.

    V období 1963 – 1966 působí v krajském přeboru družstvo žen ve složení: Odvářková, Fencová, Hanáková, Doležalová, Konvicová, Gartnerová, Novotná, Svobodová, Vaňková, Zachová, Tycová, Zapomělová, Měřínská a Kleinová. Družstvo vedl Josef Odvářka a Jiří Polák.

    Výsledky  intenzivní práce  sklízí židlochovická košíková v sedmdesátých letech,kdy se družstva mužů řadí mezi přední družstva našeho kraje.Družstvo mužů v tomto období hrávalo převážně ve složení: Jiří Kratochvíl, Jiří Barták, Mojmír Klečka, Jiří Hrnčíř, Zdeněk Lukl, Jiří Novák, Oto Novák, Karel Říha, Aleš Jurák, Petr Jurák a Zdeněk Peisert.

    Koncem sedmdesátých let dochází k určitému úpadku  mužské košíkové, kdy muži opouštějí soutěže organizované v rámci Jihomoravského kraje. Soutěží pouze v Okresním přeboru Břeclav a to většinou mimo soutěž. V tomto pro košíkovou v Židlochovicích ne příliš výkonnostně úspěšném období se však díky nezměrné obětavosti trenéra Josefa Kratochvíla st. začínají tvořit velice silné mládežnické celky.

    Úspěchy této cílevědomé práce začínají přicházet začátkem osmdesátých let. Družstva žáků, dorostencú i mužů jsou opětovně zařazeny do krajských sou­těží.

    V roce 1982 vítězí družstvo mužů v SOP a postupuje do Krajského přeboru. Družstvo tvořili hráči : Jiří Kratochvíl ,Jiří Barták, Jiří Hrnčíř, Karel Říha, Antonín Švaňhal, Jan Povolný, Jan Figlovský,  Ladislav Kotrc, Zdeněk Peisert, Karel Smetana, Jindřich Hycl ml. a Josef Kratochvíl ml. U mládežnických družstev v této době pracují bratři  Svobodové, Blahoslav Jurák,  Jiří Kratochvíl ‚ Jiří Hrnčíř, Zdeněk Lukl, Josef Kratochvíl st.i ml.

    Zlom v organizaci oddílu nastává v sezoně 1992/93. V Židlochovicích je v srpnu 1992 znovu obnovena jednota SOKOL Židlochovice , jednota, která byla v letech 1950-51 prověrkovým řízením a násilným ukončením činnosti některých členů výboru transformována do společenství tělovýchovných organizací ČSTV. V oddíle byl nově ustanovený výbor, jehož předsedou byl zvolen Aleš Minář. Výbor pak tvořila trenérská rada ve složení Kratochvíl Josef st., Hrnčíř Jiří, Lukl Zdeněk, Kratochvíl  Josef ml.a Peisert Zdeněk. Oddíl měl v té době pět družstev: družstvo minižáků, žáků, mladších i starších dorostenců a družstvo mužů,ve kterých sportovala téměř stovka košíkářů.

    Změnou společenského systému dochází díky podnikatelským subjektům k přílivu finančních prostředků do jednoty i oddílu. V této době začínají přicházet do oddílu i hráči přespolní ‚ konkrétně z Hustopečí /Pavel Ryzý,  Jiří Pleskač, Petr Sadílek, Jiří Urbanec/, z Podolí přichází hráč a úspěšný podnikatel Miroslav Koláček.

    Především zásluhou jeho finanční pomoci přicházejí v roce 1995 do Židlochovic bývalý reprezentanti a hráči Zbrojovky Brno:  Petr Novický, Kamil Brabenec a Marian Svoboda. Jejich zásluhou postupuje družstvo mužů během dvou let až do nejvyšší krajské soutěže- Oblastního přeboru I.třídy.

    Významného úspěchu dosahuje v květnu roku 1997 družstvo mužů ve složení Koláček, Novický, Brabenec, Svoboda M., Kratochvíl ml., Sadílek, Moravec a Košar. Toto družstvo se stává poprvé v novodobé historii sokolství přeborníkem ČOS v košíkové mužů. Družstvo v tomto období vedl jako hrající trenér Kamil Brabenec.

    V sezoně 1997/98 působí na místě trenéra další reprezentant a hráč Zbrojovky Brno - Vladimír Pištělák. Úspěchy tohoto družstva působí příznivě na celý oddíl.

    V soutěžích jsou přihlášena tři družstva mužů, družstva mladších i starších dorostenců, družstvo žáků. Pod trenérským dohledem Pavla Moravce vzniká družstvo dívek.

    Bohužel, jak už to životě i ve sportu bývá po období hodů přichází období půstu. Družstvo mužů v sezoně 1998/99 končí v Oblastním přeboru na posledním místě, naštěstí ne sestupovém,  C družstvo mužů se rozpadá a B tým obsazuje poslední místa ve SOP. Pouze žáci a ml.dorostenci zachraňují prestiž oddílu vítězstvími ve svých kategoriích.

    Následně po ročním působení v Sokolu Brno I. se vrací Kamil Brabenec. Současně přicházejí i dvě velké posily, bývalí reprezentant Martin Jelínek a z Houserů Brno podkošová posila Miloš Kreps. Družstvu se Oblastním přeboru významně dařilo a největší optimisté  dokonce pomýšlejí na postup do III. ligy.

    Od roku 2005 pravidelně působí družstvo mužů v SOP a později v oblastním přeboru III. třídy, kde se umisťuje na spodních příčkách tabulky.

    V roce 2012 je družstvo mužů přihlášeno do Městského přeboru II.    

 

Vyhledávání

Kontakt

Basketbal Židlochovice